At NeuroSystemics, we serve the world to increase how safe, compassionate and connected we can feel TOGETHER! These monthly CARE Global Community Gatherings are open to anyone and everyone, completely free of charge and for the benefit of all beings.

Session Content

The structure of these 1h-session includes:

 • Community-building & practicing feeling safe and belonging
 • Being held in compassionate space with trained clinical professionals: CARE Training faculty & the Mentor Dream Team
 • Short embodiment, emotion regulation and relational practices
 • 2-3 keys & tools for healthy living

Together we go further!

Sinir Sistemi Güçlendirme Grupları 12 hafta süresince; grup içerisindeki anlık deneyimler ve üyeler arasındaki etkileşimlere farkındalık getirilen 1.5 saatlik buluşmalardan oluşur.

Grup kolaylaştırıcılarının sinir sisteminin değişen modlarını beceri ve hassasiyetle yönlendireceği bu çalışmanın öncelikli amacı, hayatı deneyimlediğimiz farklı algı kanallarındaki deneyimleri zamanla sisteme bütüncül şekilde entegre ederek yaşamda olma hissi, aidiyet, güven, özgünlük, esneklik ve dayanıklılık hallerini yaşamda daha sık erişilebilir hale getirmektir.

Buluşmalar kısa farkındalık pratikleriyle açılır. Süreç, serbest çağrışımlı diyalog ve bireysel paylaşımlar üzerine şimdi ve burada olanlara dair farkındalık getirerek ilerler. Süreç boyunca tüm katılımcılar birlikte yaratılan güven ortamında, andaki özgün hallerini paylaşmaları; yeni iletişim becerileri geliştirmeleri ve bu yeni becerileri grup içinde denemeleri konusunda cesaretlendirilirler.

NeuroSystemics mentorları olarak sunduğumuz bu çalışma hakkında daha fazla bilgi için websitemize göz atabilir, detaylı bilgi almak ve kayıt için sinirsistemiguclendirme@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Mentörlerimizden birisinin yürüttüğü Sinir Sistemi Güçlendirme Gruplarından birinde katılımcı olarak yer alıyorsunuz ve bu benzersiz Güçlendirme Forumu Meta-Çemberine katılmaya davet edildiniz. Güçlendirme Forumları, Sinir Sistemi Güçlendirme Gruplarında gerçekleşen küçük ölçekli grup uygulamalarını, bir üst seviyede bir ilişkisel karmaşıklık ve sosyal besleme/beslenme imkanına taşıma anlamında bir eşik rolü oynar.

Güçlendirme Forumunun dayandığı akış şeması şöyledir:

 1. Her tür deneyimimize esas oluşturan MOSAIC kanallarımızı (Anlam, Oryantasyon, Duyum, Duygulanım, İmge ve Bilinç) tecrübe etmek ve çeşitli Zihin-Beden uygulamaları vasıtasıyla bu deneyimleri anlamlandırmak (İÇSEL DENEYİM katmanı)
 2. Özgüvenimize ve içsel motivasyon kaynaklarımıza berraklık kazandırıp bunları güçlendirmek ve böylece birebir seanslarda daha bilinçli seçimler yapabilmek (BENLİK katmanı)
 3. Başkalarıyla ilişkiye girmek ve Sinir Sistemi Güçlendirme Gruplarında deneyimlediğimiz aidiyet hissini pekiştirmek (SOSYAL İLİŞKİ katmanı)
 4. Güçlendirme Forumlarında diğer küçük gruplara açılmak suretiyle sosyal ağımızı genişletmek ve kuvvetlendirmek (TOPLUM katmanı)

 

Küresel ölçekteki NeuroSystemics topluluğumuzun diğer mentörleri tarafından yürütülmekte olan Gruplarla bir araya gelme ve kolektif dayanıklılığımızın dokusunu hep birlikte daha da zenginleştirme fırsatını kaçırmayın!

 

Seans İçeriği

Üç saatlik bu seans şunları içerir:

– Oryantasyon ve bedensel uygulamalar

– Kısa tematik sunumlar

– Ayrı odalarda küçük ölçekli Sinir Sistemi Güçlendirme Grubu uygulamaları

– Topluluk ölçeğinde bedensel ve sözel derin diyalogların parçası olma imkanı

– Toplumsal dayanıklılığa hizmet eden sinir sistemi örüntülerinin aşağıdan-yukarıya birlikte inşası ve işlenmesi

Bu Güçlendirme Forumu, milliyet, etnisite, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve dini mensubiyet gözetmeksizin ilgilenen herkese açıktır. Birlikte, daha ileriye gideriz!

NeuroSystemicsTM is a community-based methodology bridging ancient wisdom traditions, evolutionary neurosciences and systemic understanding to offer integrative path to resilient healing, passionate living and awakening.

A meta-systems methodology

NeuroSystemics is a clinical practice which can be applied in four settings: (i) mental training, (ii) individual processes, (iii) group processes and (iv) community processes. They each correspond to the concentric circles of (0) sense, (1) self, (2) social and (3) societal, respectively:

 

 

In whichever setting, we attempt to engage with all the parts of that system as well as the system as a whole. Biology and affect, as holonic fractals, can be both parts and wholes, depending on the breadth of attentional focus and practice setting.

The Art and Science of Finding a Client’s Essential Nature out of Chaos

Join this FREE Demonstration Session with NeuroSystemics Faculty, Heath Wilson. Here you will see how to deftly navigate session work using the latest in neuro- and system- science, positive psychology and “holonic-stacking” in our unique NeuroSystemics approach. Witness this subtle and extremely powerful work IN ACTION that brings solid nervous system regulation, transformational insight and relational intimacy. There will be time at the end of the session for a brief analysis and Q&A.

Fee

Free.

 

At NeuroSystemics, we serve the world to increase how safe, compassionate and connected we can feel TOGETHER! These monthlyCARE Global Community Gatherings are open to anyone and everyone, completely free of charge and for the benefit of all beings.

Session Content

The structure of these 1h-session includes:

 • Community-building & practicing feeling safe and belonging
 • Being held in compassionate space with trained clinical professionals: CARE Training faculty & the Mentor Dream Team
 • Short embodiment, emotion regulation and relational practices
 • 2-3 keys & tools for healthy living

Together we go further!

At NeuroSystemics, we serve the world to increase how safe, compassionate and connected we can feel TOGETHER! These monthly CARE Global Community Gatherings are open to anyone and everyone, completely free of charge and for the benefit of all beings.

Session Content

The structure of these 1h-session includes:

 • Short embodiment, emotion regulation and relational practices
 • 2-3 keys & tools for healthy living
 • Community-building & practicing feeling safe and belonging with others across the globe
 • Being held in compassionate space with trained clinical professionals: CARE Training faculty & the Mentor Dream Team

Together we go further!

About the Self-CARE Course

4 weeks of Compassion, Awareness, Resiliency & Empowerment for myself!

Includes

 • Quality me-time!
 • Live & fun interactive lectures
 • Effective self-CARE  tips
 • Short daily practice videos
 • Live mindfulness and self-CARE practices in the midst of a safe and compassionate community

Benefits

 • Learn to self-regulate emotions and your nervous system
 • Relax, enjoy & go deep
 • Accessible anywhere

 

Dates

You can subscribe to this course and get daily practice videos, and if you want you can also join Boaz, Heath and the Dream Mentor Team for live sessions on the following dates:

 • 4 Live workshops on Tuesdays:
  • June 1 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST
  • June 8 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST
  • June 15 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST
  • June 22 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST
 • 3 Live practice workshops on Saturdays:
  • June 5 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST
  • June 12 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST
  • June 19 2021: 12:30-1:30pm EDT / 6:30-7:30pm CEST

At your own pace, come to whichever session you like or all of them!

Please note these sessions will be recorded and used to help us spread the word about this incredible self-help ressource across the world. Thank you for your understanding!

 

Fee

FREE! For everyone, seriously, everyone – tell your friends by sharing this link!

 

 

 

Go Further: September 2021 Online 3-year CARE Training

The online CARE training (Compassion, Awareness, Resiliency & Empowerment) is a transformative 3-year journey to learn and practice social and emotional regulation skills for your personal deveopment and therapeutic practice, in the midst of a nourishing community.

All participants registered in the CARE training will receive, free of charge, access to this NeuroSystemics Clinical Series “Keys for resiliency, empowerment and awakening”!

About the Information Session

Combining wisdom traditions of Mindfulness, leading edge neuroscience and systemic understanding, NeuroSystemics offers an integrative scientific pathway to handle a range of conditions including trauma, depression, anxiety and addiction.

This FREE open-public Information Session will focus on presenting the transformative 3-year CARE training, answering your questions about the CARE training, and share some keys for resilient living.

 

Objectives

This Information Session will help you to:

 • Understand the structure and content of the CARE Training in detail.
 • Answer your questions about the CARE Training.
 • Explore your current area of growth.

 

Is the CARE training for you?

 • Therapists, clinicians, psychologists, doctors, psychiatrists: learn to work with the body, integrate your tools in a transdiagnostic framework, build solid group facilitation skills, include attentional and emotional regulation, explore psycho-spiritual practices.
 • New or experienced meditation practitioners and MBSR-MBCT teachers: deepen their practice with a bio-psychosocial framework to integrate  the impact of social and societal influences on individual psychological and somatic levels.
 • Corporate and community leaders and human resource managers: develop social intelligence practices, deepen attunement to others by becoming more sensitive  to somatic, affective and cognitive processes.
 • Social workers, yoga teachers, health-practitioners and educators: learn to create safe environments for learning and engaging optimally, understand nervous system functioning to  support resiliency and empowerment
 • Professionals in the helping professions and NGO’s: empowerment and inspiration in tackling social and environmental crises and injustices, prevent burnout and tackle stress optimally, engage in the mutual nourishment

 

The NeuroSystemics CARE training is certified by the United States Association For Body Psychotherapy (USABP)

 

For more information  about the CARE Training, please click here!

 

The CARE Training is a certifying training with the USABP!

 

NeuroSystemics

Our purpose at NeuroSystemics is to help people heal, build social-emotional skills and compassionate communities to change ourselves and the world! NeuroSystemics offers an integrative scientific pathway to handle a range of conditions including trauma, depression, anxiety and addiction. We deliver high-quality integrative training for clinicians, therapists, community leaders, health practitioners to empower individuals & communities to embody CARE: Compassion, Awareness, Resiliency & Empowerment.

 

Objectives & Benefits of the Workshop

This Introductory Workshop will offer you:

 • Skills to up-regulate your nervous system: Experiential practices of nervous system embodiment and the integration of somatics in group work.
 • Small group practice opportunities: You will have small dryads & triads to practice these skills, accompanied by professionally trained mentors.
 • Pedagogical maps & learning  frameworks: An understanding of somatic practices with nervous system science, a systemics frame from social psychology and an overview of psycho-spiritual states of consciousness.
 • Live demonstrations and opportunities for discussion.

Trauma healing first and foremost occurs when we have choice. You are welcome to participate in any of the above, or none, as your own nervous system feels attuned to. We highly value your presence, and will support whichever way you’d like to join us!

 

This CARE Training Introductory Workshop: From somatics to neuro-spirituality

Most therapy is about reducing symptoms and solving problems. At NeuroSytemics, we have a meta-framework for our therapeutic practice, which includes trauma-healing, symptom reduction and having a functional daily life. Yet, with our cutting-edge nervous system science and social psychology tools, we also deepen somatic embodiment, and practice feeling safe and belonging in groups.

AND, we also have a neuro-spiritual maps which enable rigorous interventions to open up mystic states, at the individual, group and community level. Irvin Yalom, Boaz’s mentor, viewed therapy as a deep journey to discover of the human condition. Boaz was a Buddhist monk in Thailand, and he brings his contemplative experience with clear and simple practices and frameworks to enable group fields to access higher states of flow and coherence.

This specific workshop is a unique opportunity to strengthen Oneself, Oneness and Emptiness. As a gentle and progressive pathway, we foster strong positive reinforcement techniques to build a resilient self, embody ourselves in a safe community and provide doorways to high frequency mystic/flow states at the individual and collective levels. Reserach collaboration informing this workshop includes Prof. Newberg‘s neurotheological approach to science and psycho-spirituality. Join us for a new and invigorating experience, TOGETHER!

 

Is the CARE ONLINE Training, starting September 30 2021, 2021 for me?

The CARE Training and workshops are for:

 • Therapists, clinicians, psychologists, doctors, psychiatrists: learn to work with the body, integrate your tools in a transdiagnostic framework, build solid group facilitation skills, include attentional and emotional regulation, explore psycho-spiritual practices.
 • New or experienced meditation practitioners and MBSR-MBCT teachers: deepen their practice with a bio-psychosocial framework to integrate  the impact of social and societal influences on individual psychological and somatic levels.
 • Corporate and community leaders and human resource managers: develop social intelligence practices, deepen attunement to others by becoming more sensitive  to somatic, affective and cognitive processes.
 • Social workers, yoga teachers, health-practitioners and educators: learn to create safe environments for learning and engaging optimally, understand nervous system functioning to  support resiliency and empowerment
 • Professionals in the helping professions and NGO’s: empowerment and inspiration in tackling social and environmental crises and injustices, prevent burnout and tackle stress optimally, engage in the mutual nourishment of inner-outer practices.

Scheduling

 • June 25, 2021, Friday : 5:30-8pm CEST (11:30am-2pm EST)
 • June 26, 2021, Saturday: 5:30-8pm CEST (11:30-2pm EST)
 • June 27, 2021, Sunday: 5:30-8pm CEST (11:30-2pm EST)

 

Fee

€50. If you cannot afford this amount, please make a donation of your choice here, and write in the comments that it is to register for this “CARE Training Introductory Workshop: From somatics to neuro-spirituality.” We CARE!

Language

This workshop will be given in English.

CARE ONLINE Training starting on September 30th 2021

The CARE Training is a transformative 3-year journey to learn, practice and embody bio-psychosocial skills for personal healing and professional development in the midst of a nourishing community. The purpose is to build solid skills to practice in clinical and therapeutic environments for 1:1 and groupwork, as well as deep personal development.

All participants registered in the CARE training will receive, free of charge, access to the NeuroSystemics Series “Integrative keys for resiliency, empowerment and awakening”, a 15-hour presentation which includes all the core clinical and therapeutic concepts, maps and practices of NeuroSystemics.

For more information about the CARE training, click here!

About the Information Session

Combining wisdom traditions of Mindfulness, leading edge neuroscience and systemic understanding, NeuroSystemics offers an integrative scientific pathway to handle a range of conditions including trauma, depression, anxiety and addiction.

This FREE open-public Information Session will focus on presenting the transformative 3-year CARE training, answering your questions about the CARE training, and share some keys for resilient living.

 

Objectives

This Information Session will help you to:

 • Understand the structure and content of the CARE Training in detail.
 • Answer your questions about the CARE Training.
 • Explore your current area of growth.

 

Is the CARE training for you?

 • Therapists, clinicians, psychologists, doctors, psychiatrists: learn to work with the body, integrate your tools in a transdiagnostic framework, build solid group facilitation skills, include attentional and emotional regulation, explore psycho-spiritual practices.
 • New or experienced meditation practitioners and MBSR-MBCT teachers: deepen their practice with a bio-psychosocial framework to integrate  the impact of social and societal influences on individual psychological and somatic levels.
 • Corporate and community leaders and human resource managers: develop social intelligence practices, deepen attunement to others by becoming more sensitive  to somatic, affective and cognitive processes.
 • Social workers, yoga teachers, health-practitioners and educators: learn to create safe environments for learning and engaging optimally, understand nervous system functioning to  support resiliency and empowerment
 • Professionals in the helping professions and NGO’s: empowerment and inspiration in tackling social and environmental crises and injustices, prevent burnout and tackle stress optimally, engage in the mutual nourishment

 

The NeuroSystemics CARE training is certified by the United States Association For Body Psychotherapy (USABP)

 

For more information  about the CARE Training, please click here!