NeuroSystemics Demo: Resiliency Circle / Sinir Sistemi Güçlendirme Grubu

28 June 2020
Join Boaz in a safe & compassionate community for healing & awakening! Şifa ve uyanış için güvenli ve şefkatli bir toplulukta Boaz'ya katılın!
“A safe and compassionate space to be seen, to be heard, and to awaken to our innate goodness.” “Özümüzdeki iyiliğe uyanmak için görülmesi ve duyulması gereken güvenli ve şefkatli bir alan.”

English

NeuroSystemicsTM is a community-based methodology bridging ancient wisdom traditions, evolutionary neurosciences and systemic understanding to offer integrative path to resilient healing, passionate living and awakening.

The Resiliency Circles (RC) offer a unique environment to experience a safe, enjoyable and educational relational space. Trained professionals hold a compassionate and sensitive attitude to include all the parts of everyone present – orienting towards unconditional acceptance and appreciation. As the process unfolds, the RC’s therefore open the door to a palpable sense of peace, intimacy and connection with one another. As the group build trust and learns to feel strong while sometimes showing vulnerability, the potential for healing, resiliency and awakening is exponential!

The purpose of an RC is primarily for individuals to experience and integrate a sense of belonging through their nervous system; the group work involves a psychotherapeutic process by including the missing and often alienated aspects of our being through the safe container held by the therapists and the quality of interaction between group members.

Practically, after a short introduction from the therapists, group members are invited to share freely whatever is on their mind/heart and there begins the free association conversation and spontaneous sharing. Each person manifests themselves differently and the RC enables group members to embody a sense of belonging by appreciating the diversity of life experiences, points of view. Finally, as the group builds in its quality of compassion and enjoyment, it becomes a womb-like experience which support deep nervous system regulation for all members.

 

Clinically proven benefits include:

 • Reduction of stress, anxiety, depression, addiction and trauma
 • Development of resiliency, emotional regulation and cognitive functioning
 • Reduction of chronic issues such as sleeping problems, chronic pain
 • Embodiment of social belonging and meaning

Who is the RC for?

Anyone wishing to

 • Enrich their relational skills
 • Develop new ways of feeling empathic, non-judgmental and compassionate
 • Be seen, be heard and welcomed in a genuinely atmosphere of vulnerability
 • Learn how to be be in groups with greater levels of ease, comfort and confidence
 • Enjoy a safe space
 • Form meaningful relationships

 

————————————–

 

Türkçe

NeuroSystemicsTM, dirençli iyileşme, tutkulu yaşam ve uyanışa bütünleyici bir yol sunmak için eski bilgelik geleneklerini, evrimsel sinirbilimleri ve sistemik anlayışı birleştiren topluluk temelli bir metodolojidir.

NeuroSystemicsTM, dirençli iyileşme, tutkulu yaşam ve uyanışa bütünleyici bir yol sunmak için eski bilgelik geleneklerini, evrimsel sinirbilimleri ve sistemik anlayışı birleştiren topluluk temelli bir metodolojidir.

Esnek Dayanıklılık Çemberleri, güvenli, eğlenceli ve eğitici bir ilişkisel alanı deneyimlemek için eşsiz bir ortam sunar. Eğitimli profesyoneller, koşulsuz kabul ve takdire yönelmiş olan herkesi mevcut tüm yönleriyle dahil eden şefkatli ve hassas bir tavır sergilemektedir. Bu çemberler, süreç ilerledikçe hissedilir bir huzur, samimiyet ve bağlantıda olma duygularının kapılarını açar.
Grup, güven inşa ederken ve güçlü hissetmeyi öğrenirken bazen zayıflık gösterse bile iyileşme, dayanıklılık ve uyanış potansiyeli hızla artar!

Bir Esnek Dayanıklılık Çemberi’nin amacı öncelikle bireylerin sinir sistemleri aracılığıyla bir aidiyet duygusunu deneyimleyerek entegre etmeleridir; grup çalışması, terapistler tarafından tutulan güvenli alan ve grup üyeleri arasındaki etkileşimin kalitesi yoluyla varlığımızın eksik ve sıklıkla yabancılaşmış yönlerini dahil eden psikoterapötik bir süreç içerir.

Pratik olarak, terapistlerin kısa bir giriş konuşmasından sonra, grup üyeleri zihinlerinde/kalplerinde ne varsa özgürce paylaşmaya davet edilir ve orada serbest çağrışım konuşması ve kendiliğinden paylaşım başlar. Her insan kendini farklı şekilde gösterir ve Esnek Dayanıklılık Çemberi, grup üyelerinin yaşam deneyimlerinin çeşitliliğini, bakış açılarını takdir ederek aidiyet duygusunu somutlaştırmasını sağlar.
Son olarak, grup şefkat ve hoşnutluk niteliklerini geliştirdikçe, tüm üyeler için derin sinir sistemi düzenlemesini destekleyen rahim benzeri bir deneyim haline gelir.

Klinik olarak kanıtlanmış faydaları şunlardır:

 • Stres, kaygı, depresyon, bağımlılık ve travmanın azaltılması
 • Dayanıklılık, duygu düzenleme ve bilişsel işlevin geliştirilmesi
 • Uyku sorunları, kronik ağrı gibi kronik sorunların azaltılması
 • Sosyal aidiyet ve anlamın somutlaştırılması

Esnek Dayanıklılık Çemberi kimler içindir?

İsteyen herkes

 • İlişkisel becerilerini zenginleştirmek
 • Empatik, yargılayıcı olmayan ve şefkatli hissetmenin yeni yollarını geliştirmek^
 • Hassas bir atmosferin özgünlüğü içerisinde görülmek, duyulmak ve kabul edilmek
 • Kolaylık, rahatlık ve güven düzeyi daha yüksek gruplara nasıl dahil olunacağını öğrenmek
 • Güvenli bir alanın tadını çıkarmak
 • Anlamlı ilişkiler kurmak

Trainer(s)

Boaz B. Feldman, Founder of NeuroSystemics Dharma

Boaz is a practical visionary, an experienced psychologist, Dharma teacher and clinical trainer acting for worldwide positive change. He has trained in Mindfulness as a monk and at university in MBSR/MBCT in Oxford/Bangor and graduated from the Bodhi College with Stephen & Martine Batchelor as mentors. Boaz now teaches Dharma in the Western Insight Meditation Tradition and feels passionate about re-enchanting and sacralizing our lives and societies through science-informed psycho-spiritual practice.

Mentor(s)

Buğu Türkoğul, Senior Mentor (NSP)

Buğu is a Biology graduate, a Mindfulness instructor, and a certified coach giving NeuroSystemics, Organic Intelligence and Mindfulness-based life coaching sessions. Buğu’s 14-year journey through yoga, education and therapy groups inspired her to facilitate Resilience Through Community groups based on creating safe social circles that values spontaneity, authenticity and openness.

 • Date: 28 June 2020
 • Language(s): English-Türkçe
 • Time: 11am-1pm TRT, 28 Haziran
 • Cost: Free
 • Contact: trcoordination@neurosystemics.org

We CARE – this includes your privacy!

We do not sell, trade, or rent your personal information. We use cookies to give you the best possible experience on our website.

By clicking “Accept,” you consent to our cookies on this device in accordance with our Privacy Policy, unless you have disabled cookies in your browser settings.