GÜÇLENDİRME FORUMU: Dayanıklılık Odaklı Bir Meta-Çember

13 Haziran 2021
“The only way we’ll get it together is together!“
Empowerment Forums are vibrant and compassionate community processes to transform our own and our societies’ nervous system capacity to face the big issues of our time.”

Mentörlerimizden birisinin yürüttüğü Sinir Sistemi Güçlendirme Gruplarından birinde katılımcı olarak yer alıyorsunuz ve bu benzersiz Güçlendirme Forumu Meta-Çemberine katılmaya davet edildiniz. Güçlendirme Forumları, Sinir Sistemi Güçlendirme Gruplarında gerçekleşen küçük ölçekli grup uygulamalarını, bir üst seviyede bir ilişkisel karmaşıklık ve sosyal besleme/beslenme imkanına taşıma anlamında bir eşik rolü oynar.

Güçlendirme Forumunun dayandığı akış şeması şöyledir:

  1. Her tür deneyimimize esas oluşturan MOSAIC kanallarımızı (Anlam, Oryantasyon, Duyum, Duygulanım, İmge ve Bilinç) tecrübe etmek ve çeşitli Zihin-Beden uygulamaları vasıtasıyla bu deneyimleri anlamlandırmak (İÇSEL DENEYİM katmanı)
  2. Özgüvenimize ve içsel motivasyon kaynaklarımıza berraklık kazandırıp bunları güçlendirmek ve böylece birebir seanslarda daha bilinçli seçimler yapabilmek (BENLİK katmanı)
  3. Başkalarıyla ilişkiye girmek ve Sinir Sistemi Güçlendirme Gruplarında deneyimlediğimiz aidiyet hissini pekiştirmek (SOSYAL İLİŞKİ katmanı)
  4. Güçlendirme Forumlarında diğer küçük gruplara açılmak suretiyle sosyal ağımızı genişletmek ve kuvvetlendirmek (TOPLUM katmanı)

 

Küresel ölçekteki NeuroSystemics topluluğumuzun diğer mentörleri tarafından yürütülmekte olan Gruplarla bir araya gelme ve kolektif dayanıklılığımızın dokusunu hep birlikte daha da zenginleştirme fırsatını kaçırmayın!

 

Seans İçeriği

Üç saatlik bu seans şunları içerir:

– Oryantasyon ve bedensel uygulamalar

– Kısa tematik sunumlar

– Ayrı odalarda küçük ölçekli Sinir Sistemi Güçlendirme Grubu uygulamaları

– Topluluk ölçeğinde bedensel ve sözel derin diyalogların parçası olma imkanı

– Toplumsal dayanıklılığa hizmet eden sinir sistemi örüntülerinin aşağıdan-yukarıya birlikte inşası ve işlenmesi

Bu Güçlendirme Forumu, milliyet, etnisite, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve dini mensubiyet gözetmeksizin ilgilenen herkese açıktır. Birlikte, daha ileriye gideriz!

Trainer(s)

Boaz B. Feldman, Founder of NeuroSystemics Dharma

Boaz; dünya genelinde pozitif bir değişim için çaba gösteren deneyimli bir psikolog, önemli bir konuşmacı ve bütüncül bir eğitmendir. Çok sayıda insani projede (Afganistan, Burkina Faso), düşük gelir ortamlarında (Doğu Avrupa) ve doğal acil durum hallerinde (Tayland) pek çok uluslararası kuruluşta (UNHCR, UNOCHA, WHO, Sınır Tanımayan Doktorlar) çalıştı.

  • Gün: 13 Haziran 2021
  • Dil(ler): English
  • Zaman: 6-8.30pm GMT (7-9:30pm CEST)
  • Ücret: 30 EUR
  • İletişim: trcoordination@neurosystemics.org

We CARE – this includes your privacy!

We do not sell, trade, or rent your personal information. We use cookies to give you the best possible experience on our website.

By clicking “Accept,” you consent to our cookies on this device in accordance with our Privacy Policy, unless you have disabled cookies in your browser settings.