Güçlendİrme Forumları

“Kendinizin ve toplumumuzun sinir sistemi kapasitesini, çağımızın büyük sorunlarıyla yüzleşecek şekilde dönüştürmek için coşkulu ve şefkatli bir topluluk süreci.”

NeuroSystemicsTM, dayanıklı iyileşme, tutkulu yaşama ve uyanışa giden bütüncül bir yol sunmak için kadim bilgelik gelenekleri, evrimsel sinirbilimleri ve sistemik anlayış arasında köprü kuran topluluk temelli bir metodolojidir.

Güçlendirme Forumları (EF) kendimiz ve toplumlarımız için dönüştürücü alanlardır. Her oturumun belirli bir teması vardır ve bunların amacı, temel toplumsal konularda somutlaştırılmış, yaratıcı ve teşvik edici bir diyaloğu devreye almaktır. Örnekler şunları içerir:

  • Cinsiyetleri güçlendirme: kadınları, erkekleri, LGBTIQ & akışkan cinsiyet topluluklarını kutlamak
  • Utançtan özgürleşme: sosyal dayanıklılık ve güçlendirme inşa etmek
  • Ekosistemlerimizle akıllıca ilişki kurma: doğa ile karşılıklı karmaşık bağımlılığımızı somutlaştırmak
  • Kapsayıcı ekonomi: sorumlu ve şefkatli bir topluma doğru
  • Kıtlık ve bolluk dolu bir hayat yaşama: dirençli halleri ve zorluklara verilen yanıtları somutlaştırmak

“Rüya Takımımız”, araştırılan belirli bir temayla ilgili tüm duyguları, somatik dinamikleri, tutumları ve değerleri içine alan canlı bir topluluk platformu sağlar. Hem fakülte tarafından kolaylaştırılan genel/büyük gruplarda hem de mentorlar tarafından küçük gruplarda gerçekleşen değişimlerin amacı, farklı gruplar arasında oluşan derin yankıların güvenli, şefkatli ve eğlenceli bir şekilde hissedilmesini sağlamaktır. Bedenin, kalbin, zihnin ve kişilerarası tartışmanın anlık deneyimini içeren diyalogların kalitesi, rahatlığa meyillidir, umut yaratır ve zamanımızın büyük sorunlarıyla yüzleşmek için cesaret uyandırır!

Faydaları:

  • Çağımızın büyük zorluklarını aşmak için umut, cesaret ve oyuncu bir tavırla bireysel ve toplumsal sinir sistemi kapasitesi geliştirmek
  • Bedenselleştirilmiş esnek dayanıklılık, duygusal düzenleme ve bilişsel işleyişin geliştirilmesi
  • Bireysel ve toplumsal dönüşüm ve dayanıklılığı taahhüt eden bir topluluğa ait olmanın keyfi
  • Bireysel, kişilerarası ve toplum düzeyinde sistemik travmanın iyileştirilmesi